Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Welkom bij de Arnhemse Broederschap

Het 153e seizoen Op 6 mei 2018 start ons 153 e bedevaartseizoen met een openingsviering in de Martinuskerk ( 11:30 uur)  in Arnhem. Het thema van de bedevaart in 2018 is

VREDE ZOEKEN

Tijdens iedere eucharistieviering geven we elkaar een hand en wensen elkaar de vrede. Hoewel dat een oud gebaar is, is dat eeuwenlang verdwenen geweest in de liturgie. Met de mogelijkheid van de vredeswens betekent dit nog niet dat het overal gebeurt. Soms vinden we het ongemakkelijk om elkaar de vrede te wensen: ik heb je de vorige week toch bij de bakker gezien? Bovendien raakt het ook aan een diepere laag. wat zeg ik als ik jou de vrede wens? En wat blijft er van overeind als je met iemand anders ruzie hebt en die ander niet kunt luchten of zien? Of ga je het uit de weg? Iemand de vrede wensen betekent dat je buiten jezelf moet treden. Je stapt uit je veilige cocon waarin jezelf controle over hebt. Iemand de vrede wensen is je in een onbekend land begeven, op het gevaar af dat iemand je niet wil zien, of je hartelijk omarmt.
Maria wordt ook Koningin van de Vrede genoemd. Door haar ja-woord aan God, door haar vertrouwvol leven met Jezus, heeft zij de bron van vrede gedragen en ontmoet. Vandaar uit kan zij zelf ook vrede brengen als we haar er om vragen in gebed.
Aalmoezenier/pastoor G. Zweers