Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Welkom bij de Arnhemse Broederschap

Het 153e seizoen Op 6 mei 2018 start ons 153 e bedevaartseizoen met een openingsviering in de Martinuskerk ( 11:30 uur)  in Arnhem. Het thema van de bedevaart in 2018 is:

VREDE ZOEKEN

Tijdens iedere eucharistieviering geven we elkaar een hand en wensen elkaar de vrede. Hoewel dat een oud gebaar is, is dat eeuwenlang verdwenen geweest in de liturgie. Met de mogelijkheid van de vredeswens betekent dit nog niet dat het overal gebeurt. Soms vinden we het ongemakkelijk om elkaar de vrede te wensen: ik heb je de vorige week toch bij de bakker gezien? Bovendien raakt het ook aan een diepere laag. wat zeg ik als ik jou de vrede wens? En wat blijft er van overeind als je met iemand anders ruzie hebt en die ander niet kunt luchten of zien? Of ga je het uit de weg? Iemand de vrede wensen betekent dat je buiten jezelf moet treden. Je stapt uit je veilige cocon waarin jezelf controle over hebt. Iemand de vrede wensen is je in een onbekend land begeven, op het gevaar af dat iemand je niet wil zien, of je hartelijk omarmt.
Maria wordt ook Koningin van de Vrede genoemd. Door haar ja-woord aan God, door haar vertrouwvol leven met Jezus, heeft zij de bron van vrede gedragen en ontmoet. Vandaar uit kan zij zelf ook vrede brengen als we haar er om vragen in gebed.
Aalmoezenier/pastoor G. Zweers

Vanuit het bestuur

Thema Vrede zoeken roept bij iedereen wat anders op. Bij de een vrede op aarde, de andere vrede in zijn/haar gezin maar ook vrede hebben met een bepaalde ziekte waar niets meer aan gedaan kan worden. Zelf zoek ik de vrede in de rust, ondanks de grote hectiek, die ik in Kevelaer vind. Bij Maria als ‘Koningin van de vrede” in Kevelaer vind ik de rust en kan ik mijn gebeden bij haar neerleggen. Ook al ben ik tijdens de bedevaart druk bezig met allerlei zaken, tijdens de kruisweg heb ik even tijd om tot mijzelf te komen daarom blijf ik meestal achter in Kevelaer, zoek ik dat moment waar ik mijn gebed bij Haar neer kan leggen..

Vrede zoeken, ik hoop dat u uw vrede zult vinden tijdens onze bedevaart naar Kevelaer wat niet alleen bidden is maar ook een stukje gezelligheid en saamhorigheid tijdens de gezamenlijke maaltijd. Ik wens u een goede bedevaart toe. Lees meer

Clemens Zewald.
Voorzitter Arnhemse broederschap O.L.V. van Kevelaer.

 

Vanuit Kevelaer

Er gebeurd veel in Kevelaer, nieuwe pastoor, in de binnenstad worden een aantal wegen voorzien van een nieuw wegdek, de restauratie van de grote Mariabasiliek is nog steeds gaande en de openbare wc wordt aangepast aan deze tijd.
Nieuwe pastoor is Kanunnik Gregor Kauling, opvolger van Rolf Lohmann die inmiddels als hulpbisschop is gewijd in het Bisdom Münster.
De binnenstad gaat op de schop, de hoofdstraat is inmiddels voorzien van nieuw plaveisel. Ook de Kappelenplatz zal op de schop worden genomen. Dit zal na het bedevaartseizoen 2018 gebeuren. Aan de pelgrims wordt gevraagd of zij nog ideeën en wensen hebben t.a.v. de inrichting.
De restauratie van de ramen van de grote Maria Basiliek gaat gewoon door evenals de restauratie van de grote steunberen.
De openbare wc (achter de grote basiliek) is inmiddels aangepast aan deze tijd.
Dagelijks zijn er H. Missen in Kevelaer; 10.00 uur hoogmis, 15.00 uur pelgrim mis in de basiliek en om 18.00 uur Marialof in de kaarsenkapel. In het weekend is om 14.30 uur kaarsenzegening in de kaarsenkapel. Verder in het bedevaartseizoen elke dag H. missen met en door pelgrim groepen.