Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Maria Centraal

Dit jaar staat Maria volop in de belangstelling. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Maria in Portugal verschenen is aan drie herderskinderen, Lucia, Jacinta en Franciso in Fatima. Het beeld van Maria dat past bij Fatima gaat nu rond door het hele aartsbisdom om haar daarna ook weer onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het ook een bijzonder jaar in Kevelaer. Het is 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrick Busman na opdracht van Maria een kapelletje bouwt op het kruispunt van de weg van Geldern naar Kleef. Sindsdien heeft Kevelaer die bijzondere plaats gekregen in de harten van de mensen die met Maria op weg gaan door het leven. Met Maria naar Jezus toe, met Maria onder het kruis staan, met Maria Jezus begroeten. Moge het weer een mooi bedevaartseizoen worden.
Aalmoezenier pastoor Gerben Zweers