Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Repetitietijden en Repertoire 2018

Beste koorzangers van het Arnhems-Kevelaer koor,

We staan voor een nieuw bedevaartseizoen.
We gaan een nieuw jaar in met veel steun van Maria Troosteres van de Bedroefden.

Het thema van dit jaar is: “Vrede zoeken”.

Dit jaar zullen de drie eerste repetities worden verzorgd door dirigent Ton Span en organist Jan Peters.
Openings viering door dirigent Winfried de Mulder en Jan Peters (organist).

En in september neemt Moniek Verhoeven de leiding over van het Arnhem-Kevelaerkoor.

De openingsviering is op 6 mei om 11:30 uur in de St. Martinuskerk.
De bedevaart op 6 oktober.
De sluitingsviering op 28 oktober om 11.30 uur in de St. Martinuskerk.
Laten we samen zorgen voor een mooi bedevaartseizoen.

Repetities openingsviering zijn gepland op:

1e repetitie op maandag 16 april om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
2e repetitie op maandag 23 april om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
3e repetitie op maandag 30 april om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.

Repetities bedevaart zijn gepland op:

1e repetitie op vrijdag 14 september om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
2e repetitie op vrijdag 21 september om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
3e repetitie op vrijdag 28 september om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.

Repetities sluitingsviering zijn gepland op:

1e repetitie op vrijdag 12 oktober om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
2e repetitie op vrijdag 19 oktober om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.
3e repetitie op vrijdag 26 oktober om 19:15 uur in de Lucaskerk aan de Rijksweg West 52 Arnhem Elden.

Noteer bovenstaande data alvast in uw agenda

Wij nodigen u van harte uit om zoveel mogelijk bij alle repetities aanwezig te zijn. Wilt u ook nog eens vragen bij uw eigen koor en bij uw familieleden, vrienden en kennissen in uw omgeving of ze ons koor willen versterken.
Bij voorbaat dank.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Openingsviering Kevelaer in St. Martinuskerk 06 mei 2018 om 11:30 uur
Tijdens intocht : Orgel: Jan Peters
Openingslied : Gekomen is uw lieve mei.
Kyrie + Gloria : St. Ceciliamis A.Chérion
Tussenzang : Psalm 150 III
Voor het Evangelie : Halleluja GVL 244
Geprezen zijt Gij. Vader van hemel en aarde.
Omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen open baart. Halleluja

Na het Evangelie : U komt de Lof toe,
Geloofbelijdenis : Credo III
Voorbeden : Heer onze God wij bidden U verhoor ons
Collecteliederen : Ave Maria van W.A. Mozart

Sanctus : St. Ceciliamis A.Chérion
Acclamatie : Als wij dan eten
Onze Vader : Pater Noster
Agnus Dei : St. Ceciliamis A.Chérion
Communieliederen : Ave Verum W.A. Mozart
Weesgegroet o sterre
Slotlied : Maria’s Beeld te Midden

Reserve liederen : O Koningin vol Majesteit
Wees gegroet Maria, vol van genade.
Ave Maria van J.Arcadelt
Zegen nu Maria, zegen nu uw kind