Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Welkom bij de Arnhemse Broederschap

Het 154e seizoen.

Op zondag 26 mei 2019 is de startzondag van het bedevaartjaar 2019. Deze startzondag is in de H. Martinuskerk om 11.30 uur, aan de Steenstraat te Arnhem.

Bedevaart 2019 is op zaterdag 5 oktober 2019.Sluiting van het bedevaartjaar is op zondag 27 oktober 2019 in de H. Martinuskerk te Arnhem.

Het thema van 2019 is:

Heer, naar wie zouden wij gaan?

(Joh.6 vers 28)

 

 

We vinden het fijn als ons leven over rozen gaat. Niemand wil in een nare situatie terechtkomen. Desalniettemin krijgen we met tegenslagen en problemen te maken. ‘Elk huis heeft zijn kruis’ zegt het spreekwoord. De een heeft een behoorlijk zwaar kruis te dragen, de ander een minder zware, maar niemand van ons blijft gespaard van zorgen en leed.

Al eeuwenlang zoeken gelovigen vanuit Nederland hun toevlucht en troost bij Maria ‘Troosteres van de bedroefden’ in het bedevaartsoord in Kevelaer. Sinds de tijd van de Reformatie (16e eeuw) was het voor Rooms-Katholieken in ons land lange tijd verboden hun geloof in het openbaar te beleven. Maar in Kevelaer, over de grens in Duitsland, kon men bijvoorbeeld wel op straat de Sacramentsprocessie houden en in de Genadekapel bij de Maagd Maria een kaarsje aansteken. Eveneens kon men in de open lucht de Kruisweg bidden en met medekatholieken overal vandaan de eucharistie vieren. Uit volle borst kon men in de open lucht God lof en eer brengen en tot de Moeder Maria bidden. Tot op de dag van vandaag gaan pelgrims naar het Mariaoord Kevelaer; lopend, fietsend, met auto’s of bussen .

Dit jaar gaan we vanuit onze parochie en omstreken op zaterdag 5 oktober naar Kevelaer. Het heiligdom heeft voor 2019 als thema gekozen ‘Heer, naar wie zouden wij gaan?’. Toen Jezus zei dat Hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald en dat degene die van dit brood eet zal leven in eeuwigheid, namen velen er aanstoot aan en veel van zijn leerlingen verlieten Hem nadat zij dit hoorden. Toen Jezus aan de Twaalf vroeg of zij ook zouden weggaan, antwoordde Petrus: ‘Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven’ (Joh. 6,68).

Naar wie zou je gaan, zeker als je in nood verkeert? Op wie doe je dan een beroep? Wie is dan voor jou vooral een bron van inspiratie, bemoediging en kracht?!

Dat is voor ons christenen allereerst onze Heer Jezus, Hij die ons Brood des Levens is. Maar ook zijn moeder, de Maagd Maria, speelt in het leven van veel gelovigen hierbij een belangrijke rol. Zij is degene die vele gelovigen naar Jezus heeft geleid, zeker als we in nood verkeren, wanneer we ergens mee zitten en geen uitweg weten. Wanneer we bij Maria komen, zal zij onze nood aan Jezus voorleggen. Dat mogen we geloven, want tijdens de bruiloft in Kana heeft zij dat ook gedaan (Joh 2,1-12). Onze nood gaat haar na aan het hart, zoals ook onze vreugde.

Maria brengt ons bij onze Heer Jezus, Hij die onze kracht en vrede is, bij wie wij woorden en brood van eeuwig leven vinden. Hopelijk mogen we dit in ons 154e bedevaartseizoen naar Kevelaer met Maria en met elkaar gaan beleven.

Pastoor Tuan T. Nguyen,

Aalmoezenier van de Arnhems Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer