Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Op bedevaart naar Kevelaer

Wanneer u dit leest zijn er misschien al weer wat versoepelingen t.a.v. het Coronabeleid. Zo is de Arnhemse Broederschap alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de bedevaart naar Kevelaer van 2 oktober 2021. Wij zijn blij dat Mgr. Th.C.M. Hoogenboom die dag ons zal vergezellen en voorgaan in de vieringen.

Het thema voor 2021 ‘Adem in ons, Heilige Geest’ is wel zeer toepasselijk in deze tijd.

De startviering van het bedevaartseizoen 2021 zal 16 mei zijn om 11.30 uur in de H. Martinuskerk. Voorganger is dan pastoor Tuan. Het Mariabeeld zal bij deze viering dan ook vooraan in de kerk een mooie plaats krijgen. U komt toch ook (wellicht moet u zich nog wel eerst aanmelden bij de Parochie St. Eusebius)?

Zondag 2 mei zal de collecte gehouden worden voor de Arnhemse Broederschap. Het geld dat wij van u mogen ontvangen zorgt ervoor dat ook de minderbedeelde onder ons mee kunnen gaan op bedevaart naar Kevelaer. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan de kerkcollecte deel te nemen, kunt u dit nog altijd via de bank aan ons overmaken op NL05INGB0005617006  t.n.v. Arnhemse Broederschap Kevelaer te Arnhem.

Opgeven voor de bedevaart kan hier op deze website. De kosten zijn ten opzichte van het vorig jaar gelijk gebleven.

Ik ontmoet u graag tijdens de startzondag of tijdens de bedevaart 2 oktober 2021.

Clemens Zewald, voorzitter.

 

 

‘Adem in ons, Heilige Geest’

‘Adem in ons, Heilige Geest' is het thema van het bedevaartseizoen 2021 in Kevelaer.

Veel mensen zien ernaar uit om op bedevaart te kunnen gaan. Vanwege het coronavirus moesten we vorig jaar op de vooravond van onze bedevaart naar Kevelaer afzeggen. Het bestuur van de Broederschap lukte het nog om iedereen daarover persoonlijk te berichten. Gelukkig had iedereen die zou meegaan daarvoor begrip.

Helaas is het ons als samenleving nog niet gelukt om dat virus uit ons leven te verbannen. Het vaccinatieprogramma geeft ons echter de hoop dat we langzamerhand ons normale leven weer kunnen gaan hervatten.

We zijn daarom hoopvol dat we dit jaar weer op bedevaart kunnen gaan. Het heiligdom van Kevelaer heeft ons deze keer als thema aangereikt ‘Adem in ons, Heilige Geest’. Meer dan ooit verlangen we in deze tijd naar meer lucht. Degenen die met het coronavirus hebben gekampt, hebben waarschijnlijk gemerkt hoe cruciaal lucht is. Ook als je op een plek komt, waar je een mondkapje op moet, verlang je naar meer lucht. Maar nog meer hebben we aandacht en liefde broodnodig. De Heilige Geest is de wind die waait waarheen Hij wil. De Geest kan door muren en deuren. De Geest kan eveneens in ons hart ademen. Toen Moeder Maria en de leerlingen van Jezus in angst opgesloten zaten in de bovenzaal, kwam de Heilige Geest over hen om hen te vervullen. Aangemoedigd door de Heilige Geest durfden zij weer naar buiten te treden en de verrezen Christus te gaan verkondigen.

Op de plaatsen waar we Moeder Maria in het bijzonder vereren en aanroepen – bijvoorbeeld bij de Genadekapel in Kevelaer –, mogen we geloven dat de Heilige Geest ons daar ook met Zijn liefde wil vervullen.

Het nieuwe bedevaartseizoen is voor ons begonnen. Op zondag 16 mei a.s. is er in de St. Martinuskerk te Arnhem een startviering van ons bedevaartseizoen. We hopen dit jaar op 2 oktober weer samen op bedevaart naar Kevelaer te kunnen gaan. Waar wij ook gaan of staan, moge de Heilige Geest in ons ademen en ons vervullen met liefde en nieuwe levenskracht.

 

Pastoor Tuan T. Nguyen,

Aalmoezenier van de Arnhems Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer