Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Bedevaart 2024 - Thema 'Ga met ons'

Ga met ons Lucas 24 vers 13-25

 

Lieve mensen,

Het bedevaartseizoen van de Arnhemse Broederschap Kevelaer gaat weer van start. Als mensen zijn we voortdurend onderweg, samen of alleen. Tijdens ons levenskomen er voortdurend mensen op onze weg. Het gebeurt dan ook dat we van elkaar afscheid moeten nemen. Afscheid nemen doet vaak pijn. We moeten daarna leren leven met het gemis van een dierbare die niet meer is.

De apostelen hadden het voorrecht om met Jezus op te trekken. Maar na een paar jaar moesten zij met zijn dood van Hem afscheid nemen. Diep bedroefd bleven zij achter. Twee van hen gingen naar het dorp Emmaüs. Maar terwijl zij onderweg met elkaar spraken over wat er in Jeruzalem met Jezus gebeurd was, kwam een vreemdeling op hun pad. Hij liep met hen mee en luisterde naar hun verhaal. Daarna verklaarde Hij voor hen de Schriften. Aan het einde van de dag drongen zij bij de vreemdeling aan om bij hen te blijven. . Terwijl de vreemdeling aan tafel het brood brak en het hun gaf, herkennen zij in de vreemdeling de verrezen Heer Jezus (Lucas 24-17-35).

Geïnspireerd voor het Lucasevangelie heeft het bedevaartsoord Kevelaer voor dit jaar het thema gekozen ‘Ga met ons’. Waar wij ook gaan of staan, Jezus gaat met ons mee door het leven... De oudste benaming voor christenen is ‘mensen van de weg’. Jezus is met ons op onze weg door het leven en Hij nodigt ons die weg met Hem te gaan.

Dat Hij met ons gaat, dat beleven wij zeker ook als we op bedevaart gaan. Daartoe organiseert Arnhemse Broederschap op zaterdag 5 oktober 2024 een bedevaart naar het heiligdom Kevelaer – waar onze hemelse moeder Maria vereerd wordt als de ‘Troosteres van de Bedroefden’. Sinds 1642 wordt er een bijzondere afbeelding van haar vereerd in de Genadekapel.

Tijdens deze bedevaart zal Mgr. Herman W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, in de vieringen de hoofdcelebrant zijn. Iedereen – jong en oud – is welkom om hieraan deel te nemen.

De openingsviering van dit bedevaartseizoen zal dan plaats vinden op zondag 12 mei om 11.30 uur in de St. Martinuskerk aan de Steenstraat 7 te Arnhem – en de slotviering op zondag 20 oktober.

Van harte wensen wij u allen een gezegend en inspirerend bedevaartseizoen toe en veel devotie.

Hopelijk gaat u ook mee als medepelgrim!

Pastoor Tuan T. Nguyen, mede namens Arnhemse Broederschap van Kevelaer