Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Bedevaartseizoen 2022 - Thema Bedevaartsoord Kevelaer: Hemel en aarde aanraken

Door zijn vele reizen en door in verschillende plaatsen en landen te hebben gewoond is de H. Dionysius (†250) tot ontdekking gekomen dat heel de aarde zijn thuis is. Hij zei daarover: ‘De aarde is mijn thuis; waar ik ben, ben ik thuis en waar ik sterf, sterf ik thuis.’

Onze Heer Jezus is vanuit de hemel op aarde gekomen. Tijdens zijn openbare leven heeft Hij de mensen de ogen geopend om te zien dat het Rijk Gods nabij is, ja, al onder ons is. Dat zegt ons dat er op aarde allerlei tekenen van de hemel te zien zijn. Maar, de hemel is niet hier. Ons uiteindelijke vaderland is in de hemel, waar Gods huis zich bevindt (Fil. 3,20). Jezus heeft tijdens zijn aardse leven ons de weg daarheen gewezen. Hij zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij’ (Joh. 14,6). Hij is ons allen naar Hem voorgegaan. Daar heeft Hij velen bij zich opgenomen, opdat ook wij zouden zijn waar Hij is, in het bijzonder zijn en ons aller Moeder Maria. Daar heeft Hij haar tot koningin van de hemel gekroond.

Maar vanuit de hemel blijft Moeder Maria ons mensen steeds met haar liefde en gebed begeleiden en opzoeken. In veel plaatsen waar zij in het bijzonder wordt vereerd of waar mensen zelfs een verschijning van haar hebben gehad, bevindt zich tegenwoordig een bedevaartsoord. Het Duitse stadje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Deze staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’. Niet alleen tijdens haar leven hier op aarde (denk aan de bruiloft van Kana - Joh. 2,1-12), maar ook nadat zij in de hemel is opgenomen, blijft Moeder Maria voor ons een bemiddelende rol spelen. Zij wijst ons de weg naar Jezus en daarmee naar God toe in de hemel. Door Moeder Maria op te zoeken, zeker in  bedevaartsoorden als Kevelaer, komen we op plaatsen waar hemel en aarde elkaar raken.

Ook in het bedevaartseizoen van 2022 hopen we vanuit Arnhem en omstreken op bedevaart te gaan naar Kevelaer. We beginnen op zondag 8 mei met de openingsviering (11.30 uur) in de H. Martinuskerk – verzorgd door de Arnhemse Broederschap Kevelaer. Op zaterdag 1 oktober - het begin van de rozenkransmaand - gaan we onder begeleiding van Mgr. Herman Woorts - hulpbisschop van Utrecht en referent namens de Nederlandse bisschoppen voor bedevaarten – naar Kevelaer. Hiervoor kunt u zich alvast bij de Broederschap inschrijven. Op zondag 23 oktober zal vervolgens  de slotviering plaats vinden – eveneens in de bovengenoemde Martinuskerk.

Van harte wensen wij u allen een gezegend en inspirerend bedevaartseizoen toe en veel devotie.

Hopelijk gaat u/jij mee als medepelgrim!

 

Pastoor Tuan T. Nguyen, directeur Arnhemse Broederschap Kevelaer

directeur Arnhese Broederschap