Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Bedevaart 2023 - Thema 'Heb vertrouwen'

Toen de engel van de Heer bij de Maagd Maria kwam met het bericht dat zij zwanger zou worden, schrok zij zich hevig terug. Maar zij kreeg daarna te horen: ‘Vreest niet’ (Lc. 1,26-38).

In ons leven worden we vaak ook verrast met positieve alsook negatieve berichten. Wat de toekomst ons brengen zal, kunnen we lang niet altijd inschatten. Maria aanvaardde echter wat haar is overkomen en leerde daarmee verder te leven. God heeft haar vertrouwen niet beschaamd en bleef haar ten einde toe trouw. Zij is moeder geworden van Jezus en uiteindelijk ook moeder van alle mensen die zich met Jezus verbonden voelen.

Ook in dit nieuwe jaar mogen we in gebed tot Moeder Maria komen waaronder thuis, in kerken en kapellen en in Mariabedevaartsplaatsen. De Mariabedevaartplaats Kevelaer in Duitsland heeft voor het bedevaartseizoen 2023 als thema ‘Heb vertrouwen’.

De Arnhemse Broederschap organiseert op zaterdag 7 oktober 2023 een bedevaart naar Moeder Maria in Kevelaer –zij die daar vereerd en aangeroepen wordt als ‘Maria, Troosteres van de Bedroefden’. Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde kleine afbeelding van de Maagd Maria vereerd – te vinden in de Genadekapel. Kardinaal Eijk zal in de vieringen tijdens deze bedevaart de hoofdcelebrant zijn. Iedereen – jong en oud – is welkom om hieraan deel te nemen.

De openingsviering van dit bedevaartseizoen zal eerst plaats vinden op zondag 14 mei a.s. in de St. Martinuskerk aan de Steenstraat te Arnhem – en de slotviering in dezelfde kerk op zondag 29 oktober, aanvang 11.30 uur

Moeder Maria geloofde in God en God is haar trouw gebleven. Laten we haar vragen ons te helpen te groeien in het geloof in God en dat we evenals haar met veel vertrouwen door dit leven mogen gaan.

Van harte wensen wij u allen een gezegend en inspirerend bedevaartseizoen toe en veel devotie.

Hopelijk gaat u ook mee als medepelgrim!

 

Pastoor Tuan T. Nguyen, mede namens Arnhemse Broederschap Kevelaer