Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Op bedevaart naar Kevelaer

Ook in deze coronatijd gaan we op bedevaart naar Kevelaer. Juist in deze tijd waarin de viruscrisis om zich heen grijpt, hebben we des te meer behoefte om bij “Troosteres van de bedroefden” te bidden.

Eind juni hebben we per brief aan onze pelgrims gevraagd of zij met de nodige coronamaatregelen toch naar Kevelaer willen. Veel positieve reacties hebben we binnen gekregen.

Daarom gaan we op zaterdag 2 oktober 2021 met de Arnhemse Broederschap op bedevaart naar Kevelaer. Mgr. Woorts is  ook van partij. Het thema van dit jaar is ‘Ik ben er, waar je bent!’ Mocht u/jij aan deze bedevaart willen deelnemen of meer informatie hierover willen hebben, neem dan contact met ons op. We zullen u/jou van verdere informatie voorzien. Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd.

bestuur@arnhemsebroederschapkevelaer.nl

 

‘Adem in ons, Heilige Geest’

‘Adem in ons, Heilige Geest' is het thema van het bedevaartseizoen 2021 in Kevelaer.

Veel mensen zien ernaar uit om op bedevaart te kunnen gaan. Vanwege het coronavirus moesten we vorig jaar op de vooravond van onze bedevaart naar Kevelaer afzeggen. Het bestuur van de Broederschap lukte het nog om iedereen daarover persoonlijk te berichten. Gelukkig had iedereen die zou meegaan daarvoor begrip.

Helaas is het ons als samenleving nog niet gelukt om dat virus uit ons leven te verbannen. Het vaccinatieprogramma geeft ons echter de hoop dat we langzamerhand ons normale leven weer kunnen gaan hervatten.

We zijn daarom hoopvol dat we dit jaar weer op bedevaart kunnen gaan. Het heiligdom van Kevelaer heeft ons deze keer als thema aangereikt ‘Adem in ons, Heilige Geest’. Meer dan ooit verlangen we in deze tijd naar meer lucht. Degenen die met het coronavirus hebben gekampt, hebben waarschijnlijk gemerkt hoe cruciaal lucht is. Ook als je op een plek komt, waar je een mondkapje op moet, verlang je naar meer lucht. Maar nog meer hebben we aandacht en liefde broodnodig. De Heilige Geest is de wind die waait waarheen Hij wil. De Geest kan door muren en deuren. De Geest kan eveneens in ons hart ademen. Toen Moeder Maria en de leerlingen van Jezus in angst opgesloten zaten in de bovenzaal, kwam de Heilige Geest over hen om hen te vervullen. Aangemoedigd door de Heilige Geest durfden zij weer naar buiten te treden en de verrezen Christus te gaan verkondigen.

Op de plaatsen waar we Moeder Maria in het bijzonder vereren en aanroepen – bijvoorbeeld bij de Genadekapel in Kevelaer –, mogen we geloven dat de Heilige Geest ons daar ook met Zijn liefde wil vervullen.

Het nieuwe bedevaartseizoen is voor ons begonnen. Op zondag 16 mei a.s. is er in de St. Martinuskerk te Arnhem een startviering van ons bedevaartseizoen. We hopen dit jaar op 2 oktober weer samen op bedevaart naar Kevelaer te kunnen gaan. Waar wij ook gaan of staan, moge de Heilige Geest in ons ademen en ons vervullen met liefde en nieuwe levenskracht.

 

Pastoor Tuan T. Nguyen,

Aalmoezenier van de Arnhems Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer