Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Vanuit het bestuur

Wij zijn zeer verheugd dat Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk met ons meekomt naar Kevelaer op zaterdag 6 oktober. Hij zal voorgaan in de pontificale hoogmis van 11.30 uur in de Maria Basiliek te Kevelaer.

Aalmoezenier/pastoor Gerben Zweers zal na 10 juni 2018  intreden in de orde van de Augustijnen in het klooster van Leuven (België). Wij vinden dit uiteraard jammer voor de Arnhemse broederschap maar respecteren zijn besluit. Hij heeft 3 jaar ons als aalmoezenier van de bedevaart geholpen en voorgegaan in de diverse liturgieën. Wij wensen hem veel succes toe met het vormingswerk onder de jongeren.

Hierdoor zit de broederschap na 10 juni zonder aalmoezenier. Wij hopen deze leegte nog dit jaar op te kunnen vullen.

De vernieuwde website werkt goed. Zeker dat men direct de bedevaart kan “boeken” en daarna ook direct (veilig) kan betalen via iDeal. Tevens krijgt men dan ook een berichtje dat de boeking gelukt is. Dit is voor u duidelijk en voor ons gemakkelijker met het verwerken van uw aanmelding.

Op roep aan u, wij zijn dringend op zoek naar bruidjes die met ons prachtige Mariabeeld kunnen en willen lopen. Ook ervoor en achter Maria zal het mooi zijn dat er bruidjes meelopen. Wij zorgen voor de juiste kleding.

Ook zijn wij op zoek naar misdienaars/acolieten die tijdens de missen en kruisweg hun aandeel kunnen leveren. Neem contact op met de broederschap wanneer je aangesproken voelt.